Νομοθεσία Εκπαίδευσης Kitesurf

Ο όρος ‘μάθημα’ ή ‘εκπαίδευση’ kitesurf αναφέρεται στην άνευ ειδικού ανταλλάγματος επίδειξη των μέτρων ασφαλείας τα οποία οφείλει να τηρεί ο μισθωτής – χρήστης του εξοπλισμού αετοσανίδας (αετός, σανίδα και παρελκόμενα αυτών), όπως αυτά περιγράφονται στις οδηγίες του κατασκευαστή τους και την κείμενη νομοθεσία περί αετοσανίδας, χωρίς την τήρηση των οποίων το άθλημα μπορεί να καταστεί άκρως επικίνδυνο για τον χρήστη, τον εξοπλισμό και τους λοιπούς παρευρισκόμενους στο σημείο χρήσης. 

Το καταβαλλόμενο τίμημα συνιστά:

α) αμοιβή για την παροχή ναυαγοσωστικών υπηρεσιών κατά την διενέργεια του αθλήματος και

β) μίσθωμα χρήσης του εξοπλισμού αετοσανίδας.